Langer productief aan het werk met ESF-subsidie

Je mensen mogen of moeten langer doorwerken. Het is fijn als ze dat met plezier doen en een productieve bijdrage blijven leveren aan je organisatie. Dit zie je ook terug in je CAO. 19 oktober start weer een nieuwe subsidieronde van de Regeling Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een uitgelezen kans om hiermee aan de slag te gaan binnen je organisatie. MATT ondersteunt je er graag bij, organisatieontwikkeling is ons vak. We hebben ervaring met ESF-projecten en adviseren je bij de subsidieaanvraag.

Welke thema’s passen voor SZW onder de noemer “duurzame inzetbaarheid”?

 • Bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijden-management

MATT adviseert je bij het vinden van een goede match tussen je eigen doelen en de voorwaarden van SZW. Praktisch ondersteunen we je bij de projectformulering. De aanvraag doe je zelf. Bel even met ons als je meer wilt weten.

Aan welke praktische voorwaarden moet een project voldoen?

 • De projectduur is maximaal 12 maanden en start de dag na dagtekening van de subsidieverlening.
 • Je hebt als werkgever minimaal twee werknemers in dienst. Je wordt gevraagd dit aan te tonen. Je kunt een overzicht sturen vanuit de salarisadministratie waaruit dit blijkt. Of je stuurt de loonstroken van je medewerkers op (je mag bedragen onzichtbaar maken).
 • Medewerkers moeten actief en aantoonbaar betrokken zijn bij het project. Dit moet je opnemen in het advies of verslag over het project.
 • Als aanvrager ben je vrij in de keuze van je adviseur. Wel worden er per adviseur drie referenties gevraagd van verschillende opdrachtgevers. Dit zijn bijlagen bij de aanvraag. Er zijn enkele uitzonderingen. Deze kun je lezen in de regeling.

Zo vraag je de subsidie aan
Tussen 19 oktober 9.00 uur en 13 november 17.00 uur kun je een subsidieaanvraag doen. Hiervoor gelden strenge regels. Je moet je eerst registreren. Dit kan door een account aan te maken op het Subsidieportaal van het Agentschap voor SZW. Zodra je het account hebt geregeld, kun je je als aanvrager registreren. In het digitale aanvraagportaal kan je binnen 5 werkdagen zien of je als aanvrager bent geregistreerd (onder “Mijn registraties”).

Met je inlognaam en wachtwoord krijg je toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

Je vult je gegevens in een geeft een korte beschrijving van het project waar je subsidie voor aanvraagt. Daarnaast moet je een aantal vragen beantwoorden en wordt er gevraagd om bijlagen. Een voorbeeld van de aanvraag en bijlagen vind je op de pagina “Uitvoeren en verantwoorden”.

Het Agentschap SZW beoordeelt vervolgens de subsidieaanvraag. Als alles goed is, ontvang je binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan krijg je het verzoek om de aanvraag verder aan te vullen. Mocht je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoen, dan neemt het Agentschap SZW contact met je op. Het Agentschap SZW neemt binnen 18 weken een beslissing over je aanvraag. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Hoogte van de subsidie en de voorwaarden
Je krijgt alleen subsidie voor de directe kosten van de adviseur(s). Dus niet voor reis- en verblijfkosten, materiaalkosten of voor de btw. De subsidie bedraagt maximaal 50% over de projectkosten, met een maximum van €10.000,-. De andere 50% zijn dus voor eigen rekening. De totaal beschikbare subsidie in dit tijdvak bedraagt 22 miljoen euro.

De volledige tekst kun je vinden in de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. https://www.agentschapszw.nl/nieuws/2015/opening-tijdvak-duurzame-inzetbaarheid

Registreer je tijdig om gebruik te maken van deze kans.

Als je dit project met MATT wilt doen, bel dan met Jolanda Fekkes 06 – 57570161 of met Marja Lensink 06 – 20366997.