Creëer ruimte voor organisatieontwikkeling

Investeren in organisatieontwikkeling terwijl de middelen ontbreken. Ja, het kan toch. MATT begeleidt in 2016 vijf projecten die zijn bedoeld om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Deze projecten worden gedeeltelijk gefinancierd met ESF-subsidie.

De projecten zijn per organisatie op maat gemaakt, zodat ze de organisatieontwikkeling in die organisatie ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het werken met een nieuwe gesprekscyclus, het stimuleren van leren op de werkvloer, het vergroten van ondernemerschap bij medewerkers of het benutten van de ruimte die voor medewerkers ontstaat door het werken met vrijwilligers.

De overeenkomst in alle projecten is dat we werken aan het vergroten van de creatiekracht. Creatiekracht is voor ons: het vermogen om als organisatie, team of medewerker nu en in de toekomst (nieuwe) resultaten te realiseren. Creatiekracht wordt bepaald door de volgende elementen:

  • Is de organisatie een gezonde voedingsbodem (goede arbeidsomstandigheden, prettige arbeidsverhoudingen)?
  • Zitten de medewerkers lekker in hun vel?
  • Is het helder waar de organisatie, het team, de medewerker voor staat? En hoe betrokken voelen medewerkers zich daarbij?
  • Beschikken medewerkers over de kennis, vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om het werk te doen?

Wilt u meer weten over de projecten, creatiekracht, het aanvragen van ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid of referenties inwinnen bij collega’s? Bel dan met Jolanda Fekkes, organisatieadviseur, via 06-57 57 01 61 of stuur een mail naar jolanda.fekkes@matt.nl.