Ziek en vakantie

summer-814679_1280Wat doe je als je ziek wordt op vakantie? Als je de regels volgt, verlies je geen vakantiedagen.

Hoofdregel is dat als je al ziek bent en op vakantie gaat, dat  vakantie van je vakantietegoed wordt afgetrokken. Want 100% opbouw van het vakantietegoed tijdens je ziekte, betekent ook 100% afbouw van je vakantietegoed. Arbeidsgeschikte medewerkers en arbeidsongeschikte medewerkers worden daarmee gelijk behandeld. Word je ziek tijdens je vakantie, dan kunnen er andere regels gelden. Kijk hiervoor in je CAO of raapleeg de  bestaande regels in je organisatie: bijvoorbeeld het verzuimreglement of het personeelshandboek.

Onderneem actie bij ziekte tijdens vakantie

Word je ziek tijdens de vakantie en wil je de vakantiedagen waarop je ziek bent terug krijgen, dan moet je een aantal acties ondernemen. De acties zijn minimaal:

  • je moet je dezelfde dag ziekmelden bij je werkgever;
  • je moet bereikbaar zijn voor je werkgever;
  • je moet een bezoek brengen aan een arts en een verklaring van ziekte vragen. Deze verklaring moet je bij thuiskomst aan je werkgever overleggen. De werkgever kan nog advies inwinnen en/of de bedrijfsarts inschakelen.

Als je je aan deze regels houdt en in overleg met je werkgever dan kunnen de vakantiedagen worden teruggeboekt op je verlofkaart.

Vaak willen medewerkers niet graag tijdens de vakantie naar een onbekende arts. Daarom melden ze zich dan niet ziek. In dat geval blijven het gewoon verlofdagen. En die dagen gaan dan dus van je vakantiedagensaldo af.