Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

medical-doctor-1236728-639x717

[HR – Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet per 1-1-’17. Dit zijn de gevolgen.

Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Maar met de instemming van de Tweede Kamer kunnen we de wijzigingen wel alvast op een rijtje zetten.

Betrokkenheid en samenwerking

Werknemers zijn betrokken bij het Arbobeleid en er is een  goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Dat beoogt het wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer.

De maatregelen

Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel betekent dit onder meer het volgende:

  • Minimumeisen voor het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Daarin zijn bijvoorbeeld de taken vastgelegd waarbij de werkgever zich in elk geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener .
  • Werknemers krijgen het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.
  • Werknemers krijgen de mogelijkheid om preventief (en op eigen initiatief) het advies van de bedrijfsarts te vragen. De werkgever informeert iedere werknemer over deze mogelijkheid.
  • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht op de persoon die de rol krijgt van preventiemedewerker  en zijn/haar positie in de organisatie.

Bij het wetsvoorstel is één amendement aangenomen. Hierin is geregeld dat de bedrijfsarts ook advies geeft over preventieve maatregelen die een werkgever kan nemen.

Meer informatie op de site van de rijksoverheid.