Vraag nu subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan

ESF-logo duurzame inzetbaarheid personeel 200[HR] Meer aandacht voor gezond werken? Binnenkort start aanvraag ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond tot aan hun pensioen willen en kunnen werken. Binnen of buiten de eigen organisatie. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar.

Veilig werken, leren, ontwikkeling, flexibiliteit

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten projecten op een van de volgende thema’s gericht zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit , het ondersteunen van ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

Aanvragen vanaf 14 november, hoogte subsidies

Je kunt de subsidie aanvragen van maandag 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016.  De subsidie per project is maximaal 50% van de projectkosten. De minimale hoogte van de subsidie is € 6.000,- en de maximale hoogte  is € 10.000,-.

Voordat je de subsidie kunt aanvragen, moet je je registreren bij het Agentschap SZW. Dat moet ook als je de subsidie al eerder hebt aangevraagd en je je toen al hebt geregistreerd. De registratie kan vijf werkdagen vragen, dus zorg ervoor dat je dat op tijd hebt gedaan!

Meer weten?

jolanda_fekkes

Jolanda Fekkes, organisatie-adviseur

Voor meer informatie kun je terecht bij Jolanda Fekkes via jolanda.fekkes@matt.nl. Op de site van het Agentschap vind je meer informatie over specifieke voorwaarden voor deze subsidie.