Uitzondering op ketenbepaling

Ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 die minder dan twaalf uur per week werken.

Waarom geldt de ketenbepaling in dit geval niet?

De reden hiervoor is, dat iedereen tot zijn/haar 18de verjaardag leer- of kwalificatieplichtig is. Voor het overgrote deel van deze groep is werk immers echt een bijbaantje. Let op! Als een werknemer wel meer dan 12 uur per week werkt is de ketenregel wel van toepassing.

Wanneer gaat de ketenbepaling dan wel in?

De ketenbepaling gaat in op de dag waarop de werknemer 18 jaar wordt. De lopende arbeidsovereenkomst op die dag telt  als een eerste arbeidsovereenkomst voor de berekening van het aantal overeengekomen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De duur van het contract wordt berekend vanaf de dag dat de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Wat betekent dit voor de transitievergoeding?

Voor de transitievergoeding tellen jaren voor de 18de waarin de werknemer minder dan 12 uur per week heeft gewerkt niet mee. Op het moment dat hij wel meer dan 12 uur per week gewerkt zou hebben dan telt het wel mee.

Een voorbeeld

Een medewerker is in dienst vanaf 10-9-2014. Hij heeft 2x een jaarcontract gekregen. De medewerker heeft een contract van 4 uur per week. Op 15 maart 2016 is de medewerker 18 jaar geworden.

Dan geldt de volgende regel:

  • Het contract op 15 maart 2016 telt als eerste in de keten. Dit contract loopt t/m 9 september 2016.
  • Medewerker mag nog een 2e en 3e contract krijgen t/m uiterlijk 14-3-2018.
  • Bij het berekenen van de transitievergoeding telt alleen de periode van 15 maart 2016 t/m 14 maart 2018.