AOW leeftijd stijgt verder

Stijging AOW leeftijd

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2021.

In de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat de AOW-leeftijd stapsgewijs (met 3 maanden per jaar)  wordt verhoogd tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting. Uit nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat deze levensverwachting stijgt. Zet deze stijging door, dan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 68 jaar. Er volgen dan na 2022 nog drie jaarlijkse verhogingen van elk drie maanden. De vuistregel bij deze verhoging is dat ouderen gemiddeld 18 jaar AOW ontvangen.

Stijging AOW-leeftijd in de praktijk

In de praktijk betekent de verhoging van de AOW-leeftijd dat iemand die op 31 december 1954 is geboren, vanaf 31 december 2021 een AOW-uitkering ontvangt. Iemand die een dag later is geboren, moet drie maanden langer doorwerken en ontvangt pas een AOW-uitkering drie maanden na zijn 67ste verjaardag (op 1 april 2022).

Stijging pensioenrichtleeftijd

De zogenoemde pensioenrichtleeftijd volgt net als de AOW-leeftijd de stijgende levensverwachting. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaat echter niet stapsgewijs omhoog maar per hele jaren. Pensioenfondsen gaan daarom per 2018 uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar in 2028.