Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers

calculator-385506_640Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. Dat komt door de Tweede Kamerverkiezing in maart van dit jaar. Na de verkiezingen kunnen organisaties grotere wetswijzigingen verwachten.

De volgende maatregelen zijn voor werkgevers voor 2017 belangrijk:

 

  • Een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon.Voor een aantal specifieke betalingen mag een werkgever van het verbod afwijken.
  • De introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon verdienen.
  • Werkgevers betalen in 2017 één gecombineerde WGA-premie, omdat de WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd. Voor eigenrisicodragers voor de WGA is het één en ander veranderd.
  • De Participatiewet is aangepast. De hele doelgroep van de wet valt nu onder de no-riskpolis.
  • Het aantal bijtellingspercentages is teruggebracht naar twee: 22% of 4%.
  • De maximale transitievergoeding bedraagt in 2017 € 77.000.
  • De AOW-gerechtigde leeftijd is nu 65 jaar en negen maanden (en zal verder gaan stijgen).
  • Het wettelijk minimumloon voor een fulltimer is gestegen naar € 1.551,60 per maand.

Later in het jaar volgen nog meer maatregelen. De Arbowet wordt gewijzigd en voor het wettelijk minimum(jeugd)loon gaan nieuwe regels gelden. En eigenlijk zou ook de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) dit jaar volwaardig van kracht worden. Maar de invoering van deze wet loopt in ieder geval tot 2018.