Sollicatiecode herzien

sollicitatieDe Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling). Deze code wordt door veel organisaties gebruikt. Het is belangrijk om in sollicitatieprocedures integer en eerlijk met kandidaten om te gaan. Het beïnvloedt de manier waarop kandidaten naar de organisatie kijken en over de organisatie spreken. De Sollicitatiecode is onlangs aangepast.

Actualiteit Sollicitatiecode

De Sollicitatiecode bestaat ongeveer 25 jaar. De code bevat basisregels waaraan een goed werving- en selectieproces moet voldoen. Om de 3 à 4 jaar herziet de NVP de code. Een commissie van experts bekijkt dan of de regels nog voldoende actueel zijn.

Rol sociale media

Een sollicitant die zich tijdens een sollicitatieprocedure niet goed behandeld voelt, uit zich steeds vaker via social media. Als dit wordt opgepikt, kan het zo maar een eigen leven gaan leiden.
De NVP merkt dat steeds meer organisaties dit onderkennen en hier specifiek actie op ondernemen. Werkgevers willen kandidaten een goed gevoel meegeven over de organisatie. De kans is dan groter dat ze zich in hun netwerk positief over de organisatie uitspreken.

Herzieningen

De nieuwe Sollicitatiecode bevat nu duidelijker richtlijnen voor de digitale wereld: hoe organisaties tijdens sollicitatieprocessen bewuster met internet en sociale media om kunnen gaan.
Ook stond in de oude code bijvoorbeeld dat je als werkgever niet om een pasfoto mag vragen. Dat past niet meer in deze tijd, vind de NVP. Daarom is het geschrapt. Via sociale media is er tegenwoordig van bijna iedereen wel een foto te vinden.

Op deze site vind je de nieuwe NVP Sollicitatiecode.