Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar

Hat_worket ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ om organisaties voor te lichten over de Arbowet wijzigingen die ingaan per 1 juli 2017.

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet (zie op www.arboportaal.nl) biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.