Boeteoplegging Arbowet aangepast

bankbiljettenDoor de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging  aangepast.

De meest in het oog springende aanpassing is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. In het basiscontract moeten in ieder geval afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. Indien de werkgever daar niet over beschikt, wordt na ingang van de beleidsregel boetebesluit direct een boete opgelegd. Meer informatie op arboportaal.nl

Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.