Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. In 2018 wordt de regeling opnieuw opengesteld: van 25 juni  t/m 29 juni kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan.

Is het aanvragen van de subsidie zinvol en wenselijk voor jouw organisatie? Met welke vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid wilden jullie toch al aan de slag? Misschien kan dat met de subsidie worden ondersteund!

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling  hebben als doel de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen (dat betreft ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt).

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Alleen de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren en omvat tussen de € 12.000 en € 25.000 aan subsidiabele kosten.

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.

MATT | Talent heeft veel ervaring met het begeleiden van (ESF-)projecten die duurzame inzetbaarheid en creatiekracht stimuleren. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Fekkes.