Betrokken medewerkers gevoeliger voor burnout

Hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe beter ze presteren. Bevlogen medewerkers vinden dat ze opbloeien tijdens hun werk. Hun motivatie wordt sterker als ze meer voor elkaar krijgen dan ze van tevoren hadden gedacht. Deze mensen met veel hart voor de zaak en passie voor hun werk, zijn ook gevoeliger voor een burnout. Hoe hou je de balans?

 

Onderzoek

Yale heeft een studie gedaan naar de samenhang tussen betrokkenheid en burnout bij ruim duizend werknemers in de Verenigde Staten. 40% van de onderzochte groep gaf aan zeer betrokken te zijn en geen last te hebben van burnout klachten. Een op de vijf mensen gaf aan zeer betrokken te zijn en wél last te hebben van burnout verschijnselen. De onderzoekers noemen ze betrokken burnouters. Organisaties lopen echter het risico dat deze mensen hun baan opzeggen. En dit zijn nou juist de meest getalenteerde, hardwerkende medewerkers die zo waardevol zijn.

Ondersteuning

Juist bij deze groep medewerkers is een genuanceerde aanpak nodig. Een aanpak die ze bevlogen houdt én de burnout voorkomt. De onderzoekers vinden die aanpak door te kijken naar de verschillen in de werkomgeving van de beide groepen. Driekwart van de betrokken burnouters had veel last van de taakbelasting in hun werk, de bureaucratie, kon zich slecht concentreren en moest de aandacht over veel taken tegelijk verdelen. In de andere groep  had maar 4 procent last van deze hindernissen.

De onderzoekers stellen: geef betrokken burnouters voldoende middelen om te excelleren, maar laat ze ook voldoende bijkomen van de stress die dat onvermijdelijk veroorzaakt. Het gaat dan niet om zaken rond het werk, zoals bedrijfsfitness of een gezondheidscoach. Om burnouts te vermijden moet je je bij deze groep concentreren op de stressoren op het werk zelf. Zoals onwillige collega’s, onbegrijpelijke procedures en stroperige regels. Om balans tot stand te brengen is het essentieel dat leidinggevenden in overleg gaan met de betrokken burnouters. Wat zijn de stressoren die in de weg staan? Hoe kunnen we die ‘opruimen’?

Bron: Over Duurzame Inzetbaarheid