Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in april 2019 wordt de regeling opnieuw opengesteld. Met deze subsidieregeling kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming ontvangen voor activiteiten die de vitaliteit van medewerkers bevorderen.

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling  hebben als doel de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen.

Is het aanvragen van de subsidie zinvol en wenselijk voor jouw organisatie? Met welke vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid wilden jullie toch al aan de slag? Misschien kan dat met de subsidie worden ondersteund en versterkt!

Jolanda Fekkes

MATT | Talent heeft veel ervaring met het begeleiden van (ESF-)projecten die duurzame inzetbaarheid en creatiekracht stimuleren. We helpen je ook graag bij de inhoudelijke voorbereiding van de aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Fekkes.

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen deze subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. De subsidie per project is maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Alleen de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren en omvat tussen de € 12.000 en € 25.000 aan subsidiabele kosten.