Kiezen als kerncompetentie

In 2018 hebben wij een belangrijke stap gezet binnen MATT Mastering Tools & Talent. We besloten om ‘op te splitsen’. Als een van de oprichters was ik direct betrokken bij het nemen van deze beslissing en bij de uitvoering ervan. Het besluit om onze dienstverlening anders te organiseren was een bewuste, maar zeker geen eenvoudige keuze. Achteraf zijn we allemaal heel blij dat we deze stap hebben gezet.

Uit deze ervaring heb ik geleerd hoeveel energie er vrijkomt bij het maken van keuzes, het aangaan van commitment. Maar ook hoeveel bijzondere eigenschappen er eigenlijk schuilen in kiezen.

Kiezen als kerncompetentie

  • Je hebt altijd een keuze
  • Je kunt niet niet kiezen
  • Kiezen ruimt op
  • Kiezen betekent de consequenties omarmen
  • Een foute keuze bestaat niet, het kan alleen anders lopen dan je had verwacht
  • Ondernemen = focus en keuzes maken
  • Kiezen is vertrouwen hebben, vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen

Ook bij klanten zie ik vaak het belang van het maken van keuzes. Managers en medewerkers die soms nog zoekend zijn naar hoe ze ‘speler’ kunnen worden. Hoe ze van een idee, naar een plan en een planning moeten komen om écht verandering tot stand te brengen.

De creatiedriehoek als onderlegger

Mijn bijdrage als adviseur is in de beginperiode vaak beperkt, maar tegelijk essentieel. Het faciliteren bij het in beeld brengen van de echte keuzes. De ‘creatiedriehoek’ van David Emerald vormt voor mij de basis van waaruit ik werk. Dit gedachtegoed stimuleert managers en medewerkers om te focussen op de gewenste situatie in plaats van op problemen. Vanuit positieve overwegingen bewust keuzes maken, die de gewenste situatie stap voor stap dichterbij brengen. Dat vraagt om het loslaten van oordelen, het eerlijk onder ogen zien waar je staat en daar vervolgens verantwoordelijkheid voor nemen. Dan ga je aan de slag met vragen als: waar willen we heen, waar kan ik invloed uitoefenen, welke stappen kan ik zetten om dichter bij ons doel te komen?

Want: je bent wat je gekozen hebt en kiest wat je wordt……..

Marja Lensink
Organisatieadviseur/ coach / ondernemer