Intervisie is ‘bewust veranderen’, doe je mee?

Vanwege de Corona maatregelen is deze bijeenkomst gecanceld. We informeren je over een nieuwe datum.

Op woensdag 18 maart aanstaande organiseren wij een meet@MATT startbijeenkomst voor directeur-bestuurders die interesse hebben in het opzetten van een intervisiegroep. In deze bijeenkomst kun je kennismaken met intervisie en vast ‘ruiken’ aan een aantal methoden. In de bijeenkomst inventariseren we of er voldoende interesse is om daadwerkelijk met een groep te starten.

Wat is intervisie?

Intervisie is ‘bewust veranderen’. Het is een manier om te leren en te professionaliseren. Het gaat om verbetering. Van individuen, teams en/of organisaties. Overtuigingen en aannames zijn belangrijke factoren die je manier van kijken en werken beïnvloeden. Ze hebben invloed op je besluitvorming en op je manier van handelen. Het zijn verborgen bestuurders. Intervisie helpt je om meer zicht te krijgen op je verborgen bestuurders. Pas wanneer je ze onderkent, kun je verbeteringen realiseren. Je kunt pas veranderen wanneer je je eigen blinde vlekken kent.

Hoe werkt het?

  • Je werkt in een vaste groep van deelnemers (collega’s of vakgenoten), in een rustige en veilige omgeving.
  • De deelnemers staan in de loop van een cyclus bijeenkomsten (6 à 7 maal per jaar) één of meerdere malen in het ‘middelpunt’.
  • Wanneer je vraagstuk hebt, kun je dat inbrengen. De groep bepaalt met welk vraagstuk zij aan de slag gaat.
  • Het is de bedoeling dat elke deelnemer één keer in een jaarcyclus een vraagstuk of casus inbrengt. Op die manier komt elke deelnemer aan bod om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen.

Onze aanpak

Bij intervisie is het belangrijk om methodisch te werk te gaan. Op die manier wordt de casusinbrenger uitgedaagd om, vanuit zijn/ haar eigen oplossingsvermogen, zicht te krijgen op de vraag. Door de aanpak krijgt de inbrenger (meer) inzicht in de eigen werkstijl en/of de persoonlijke of professionele opvattingen en overtuigingen.

Afhankelijk van het vraagstuk wordt een methode gekozen die als kader/ leidraad wordt gehanteerd. Vanuit de methode worden stimulerende en helpende vragen gesteld. De deelnemers dragen geen oplossingen aan en gaan niet adviseren. Intervisie is dus iets anders dan met elkaar sparren of elkaar raadplegen. Door begeleide intervisie leer je wat goede vragen zijn en leer je om je te richten op het vermogen van de vraaginbrenger om de eigen vraag zelf op te lossen.

Wij begeleiden de intervisiegroepen bij hun opstart tot een groep zelf in staat is het proces voort te zetten.

Professionele begeleiding

De begeleider, Marja Lensink, zit zelf al 20 jaar in verschillende intervisiegroepen. Zij is geschoold en gespecialiseerd in verschillende intervisiemethoden. Een aantal heeft zij zelf (mede) ontwikkeld. Zij gaat uit van het ‘creatievermogen’ van mensen en zet in op groei en ontwikkeling en het versterken van het (zelf)vertrouwen.

Investering en inzet

Een intervisiegroep komt zo’n 6 à 7 maal in een jaar bij elkaar onder begeleidng. Samen stellen we de data vast en kiezen we een locatie waar we in rust kunnen werken. Een groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers.

De prijs bedraagt € 750,– per deelnemer per jaar.