Leiderschap in tijd van crisis

Ons derde themabericht gaat over leiderschap in een tijd van crisis. Wat vraagt dit van jou als leider? En hoe blijf je in verbinding met je mensen? Wij delen onder andere onze ervaring met een “dagstart”.

Leiderschap in een tijd van crisis

Inmiddels daalt het eerste stof neer en begint iedereen te wennen aan de nieuwe realiteit: thuiswerken, kinderen die thuis les krijgen, alleen uit huis gaan voor het hoogstnoodzakelijke, etc. Voor leidinggevenden betekent dit, na twee weken van crisisberaad en praktische zaken regelen, dat je op een andere manier invulling gaat geven aan je rol als leidinggevende. Je was waarschijnlijk gewend om met je team samen te werken op dezelfde locatie. En even snel binnen te lopen om iets af te kunnen stemmen. Nu moet dit veel meer op afstand gebeuren. In dit themabericht willen wij jou concrete handvatten geven hoe jij daar als leidinggevende mee om kunt gaan.

Bied duidelijkheid

Juist bij leidinggeven op afstand is het belangrijk dat je duidelijkheid biedt. Als vertrouwen hebben in je medewerkers de basis is voor jouw leiderschap lijkt dit misschien tegenstrijdig. Niets is minder waar. Juist in deze tijd van onzekerheid en stress willen medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt. En de realiteit van vandaag is anders dan die van morgen. Dit vraagt om twee dingen:

1. Geef medewerkers houvast en helderheid voor de korte termijn.

Dat kan door het beantwoorden van vragen als ‘Wat gaan we doen? Hoe? Met wie? Deadlines?’ Dit kun je doen door:

 • Feitelijke en toegankelijke informatie te geven
 • Deze enkele malen te herhalen
 • Te checken of je bericht overkomt door vragen te stellen
 • Focus te leggen op vandaag, deze week (korte termijn)

2. Stuur bij op basis van voortschrijdend inzicht en wees daarover eerlijk; iedereen is bezig te bevatten wat deze situatie betekent, zowel in werk als privé.

Wees een goede ‘spelverdeler’

Het creëren van psychologische veiligheid en verbinding zijn belangrijk en hebben zeker in deze tijd aandacht nodig. Dit kan je als leidinggevende doen door online meetings te organiseren waarbij je ervoor zorgt dat iedere medewerker aan bod komt:

 • Begin met een informeel rondje (hoe zit je er bij vandaag?)
 • Deel kort lief en leed
 • Stel een duidelijke vraag, wat wil je graag met je team bespreken?
 • Vraag medewerkers hun inzicht op te schrijven
 • Maak een rondje, laat iedereen zijn of haar inzicht delen zodat alle ideeën benut kunnen worden
 • Maak duidelijke afspraken
 • Bedank iedereen voor hun inbreng

Wees zichtbaar

Bedenk hoe Nederlanders massaal kijken naar de persmomenten van minister president Mark Rutte. Op kleinere schaal gebeurt dit ook met medewerkers binnen een organisatie. Als het om hun werk gaat, zijn de ogen nu gericht op de leidinggevenden. Stel je als directeur op als ‘hoofdverteller’ die medewerkers( in bijvoorbeeld een wekelijkse videoboodschap) meeneemt in de stand van zaken en hoe jullie de dingen gaan doen. En voor alle leidinggevenden: neem het initiatief voor het opzetten van manieren om elkaar als team te ontmoeten. Met onze collega’s hebben wij bijvoorbeeld een dagelijkse start via FaceTime1. Op deze manier zien wij elkaar, horen we hoe het gaat en maken we afspraken over de verdeling van werkzaamheden. Dat werkt goed. Bij ons bellen medewerkers soms zelfs in op dagen dat zij niet hoeven te werken. Het geeft een gevoel van verbondenheid en het biedt structuur. Dat vinden de meeste mensen heel fijn…

Belangrijk is ook om individueel contact te hebben met medewerkers. Eigenlijk is het wenselijk dat je iedereen ook regelmatig even 1 op 1 spreekt: om te horen hoe het gaat en waar je iemand bij kunt helpen. Normaliter zijn dit de gesprekjes bij de koffieautomaat, maar die zijn er nu eenmaal niet. Sommige medewerkers hebben op dit moment wat ruimte nodig om flexibeler met hun werktijden om te gaan, voor anderen is het een valkuil om te lang door te werken en ‘nog even wat af te maken’. Maak dit bespreekbaar. Plan 1 op 1 gesprekken dus in, op deze manier kan je actief werk maken van verbinding.

Voor dit themabericht hebben wij onder andere inspiratie geput uit het webinar van Ben Tiggelaar over ‘leiderschap in tijden van crisis’. Het hele webinar kan je hier terugkijken.

Als je wilt werken aan je eigen leiderschap op dit moment, neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen.