HR-Q&A Coronavirus

Een nieuwe fase leidt tot nieuwe vragen. In onze Q&A (Corona-virus. QA 20200518) vind je antwoord op de meest recente HR-vragen die opkomen naar aanleiding van het coronavirus. 

In deze update komen o.a. vragen aan de orde over hoe om te gaan met de inzet van vrijwilligers en over de BHV organisatie tijdens Corona.

De Q&A blijven we waar nodig aanvullen. Natuurlijk zijn wij beschikbaar om je hier verder in te ondersteunen en te sparren. Neem bij vragen dan ook gerust contact met ons op.