HR-Q&A Coronavirus

Langzamerhand wordt er meer bekend over de vakantiemogelijkheden komende zomer. Het reisadvies voor landen binnen de EU/Schengen zone en naar het Caraïbisch deel van het Koninkrijk wordt per 15 juni aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Maar wat betekent het voor jou als werkgever als je medewerker naar een geel gebied gaat en terugkomt met corona. En wat als je medewerker naar een oranje gebied gaat? In de update van onze Q&A (Corona-virus. QA 20200608a) hebben we antwoorden op deze vragen opgenomen.

Verder hebben we, naar aanleiding van vragen die we kregen, het stukje over de oproepovereenkomst/overeenkomst met flexibele of variabele uren aangepast. Voor de verschillende vormen gelden specifieke spelregels.

De Q&A blijven we waar nodig aanvullen. Natuurlijk zijn wij beschikbaar om je hier verder in te ondersteunen en te sparren. Neem bij vragen dan ook gerust contact met ons op.