Covid-19 en Q&A

Tijdens de lockdown in het voorjaar hebben we regelmatig onze Q&A gedeeld met daarin antwoorden op vragen die ontstonden rondom Covid-19 en werkgeverschap. De vrij plotseling ontstane situatie waar we ons toen in bevonden was nieuw en er was behoefte aan beantwoording van allerhande (praktische) vragen. Daar hebben we met elkaar antwoorden op gezocht passend bij die tijd en situatie.

Inmiddels zijn er meerdere maanden verstreken en is het iedereen duidelijk dat de ‘corona-tijd’ voorlopig nog niet voorbij is. Steeds wisselende maatregelen en de langere duur van deze coronacrisis maken dat niet alle antwoorden nog actueel zijn. Wij hebben inmiddels het inzicht dat sommige vragen van werkgevers en werknemers echt op maat bekeken moeten worden en er geen algemeen geldend antwoord passend is. Daarnaast is er nog weinig jurisprudentie. Zaken die in april logisch waren, zijn nu, in het vierde kwartaal van het jaar, wellicht niet meer zo vanzelfsprekend.

Onze klanten zoeken naar wegen om, in gesprek met hun medewerkers, deze nieuwe besmettingsgolf met elkaar te doorstaan. De consultants van MATT Talent halen regelmatig actuele vragen op, waarover wij met behulp van ons netwerk advies geven. Vragen die voor meerdere van onze klanten gelden, blijven wij op maat delen. Zo blijven we je toch actief informeren over actuele HR-vragen.

Heb je een vraag, neem dan gerust contact met ons op.