20 wensen voor 2020

Op 8 januari waren wij van MATT Talent, voor het eerst weer compleet.…

Talent Lydia

Om invulling te geven aan onze missie om van betekenis te…

Meer inzicht krijgen in de dynamiek van je organisatie?

Op 8 november a.s. van 14 tot 17 uur organiseren wij een meet@MATT…

Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in…

Betrokken medewerkers gevoeliger voor burnout

Hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe beter ze presteren.…

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers…
Rolien Blanken

Verder bloeien als MATT Talent

Afgelopen tijd hebben wij een bijzondere stap gezet in onze eigen…

Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sportbedrijf Lelystad en MATT

MATT wil groeien, om daarmee meer te kunnen betekenen voor…

Boeteoplegging Arbowet aangepast

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook…

Digitale toolkit 'Nieuwe Arbowet' beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.

Sollicatiecode herzien

De Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging…

Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers

Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving…

Vanuit vertrouwen bouwen aan je toekomst

Binnen MATT werken we het afgelopen jaar steeds meer vanuit…

AOW leeftijd stijgt verder

[HR|AOW] De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67…

Uitzondering op ketenbepaling

[HR] Ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 die…

Vraag nu subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan

[HR] Meer aandacht voor gezond werken? Binnenkort start aanvraag…