Anderen over ons

Na het vertrek van de directeur-bestuurder stond onze bibliotheek voor de uitdaging om in een zeer korte tijd een capabele, toekomstgerichte en deskundige directeur-bestuurder te werven. De RvT en een vertegenwoordiging van het personeel is samen met Marja Lensink van MATT op zoek gegaan naar een gedreven persoonlijkheid die de bibliotheek graag verder zou willen ontwikkelen richting een organisatie met een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zoekproces moest in een zeer krappe tijdspanne (3 maanden) afgerond zijn. En, dit is onder de deskundige begeleiding van Marja gelukt.
Onder Marja’s leiding heeft er een goede afweging van de kandidaten plaatsgevonden en zijn alle gremia zeer tevreden over de procedure en de selectie. Marja hield de koers vast, de procedure helder en de gesprekken gefocust. Ook aan de zijde van de kandidaten was men tevreden en werd Marja doortastend, helder en transparant genoemd.
Kortom, wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door Marja en kijken met een tevreden gevoel terug op de procedure en het resultaat. We hebben groot vertrouwen in de toekomst van onze bibliotheek.
Personeel en RVT Bibliotheek Noordwest Veluwe

Als bestuur van de bibliotheek Helmond-Peel zijn we heel erg tevreden over jou en jouw organisatie bij het vinden van een nieuwe directeur-bestuurder.

Je maakt een plan met een tijdspad, je hebt en houdt overzicht en beschikt over een groot netwerk. Wat jou bijzonder maakt is jouw zorgvuldigheid in het contact met ons binnen de organisatie. Je steekt er echt tijd in om met ons helder te krijgen wat voor iemand we nodig hebben. Die zorgvuldigheid zagen we ook in je contacten met de kandidaten. Met je intuïtie en mensenkennis vind je een mooie mix van uiteenlopende kandidaten. Je legt ons de keuze voor, benoemt de verschillen en de mogelijke consequenties voor onze organisatie. Je drive om de best-mogelijke kandidaat voor ons te vinden dwingt respect, en vooral bewondering af. Daarnaast doe je aan nazorg. We hebben je ervaren als een warm en betrokken mens, die tegelijk haar professionele houding bewaart. Daarbij was je voor ons een rots in de branding in een uitdagende periode voor het bestuur.

Resultaat is dat we nu een nieuwe directeur-bestuurder hebben, waar we heel blij mee zijn. Samen met hem zijn we nu op weg richting een Raad van Toezicht. De sfeer is ontspannen en we lachen weer veel.

Berry Verlijsdonk, Dienie Koolen en Marije Goris

Ik heb MATT Talent de afgelopen 2 jaar leren kennen als een professioneel HR-adviesbureau. De medewerkers zijn zowel onderbouwd als praktisch bezig met hun klanten. Ze doen dat met aandacht en zorgvuldigheid.

Om nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan hun klanten mag Schaepkens BV  de dienstverlening van  MATT Talent ondersteunen met onder andere (digitale) individuele assessments, teamassessments, cultuur- en performancemetingen. Dat doen we graag!

Leon Schaepkens, eigenaar Schaepkens BV

Bibliotheek Helmond-Peel
“Door de professionaliteit en innovatie van MATT komen wij op een hoger niveau”

Bibliotheek het Markiezaat
“MATT kent onze situatie, speelt daar goed op in en denkt met je mee”

Bibliotheek Amstelland
“MATT brengt een nieuwe dynamiek en beweging in onze organisatie”

Bibliotheek de Kempen
“Het kenmerk van MATT is dat zij echt luisteren, meedenken en het gevoel geven dat je speciaal bent”

Bibliotheek Flevomeer Bibliotheek
“Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van MATT, we zijn een tevreden klant”

Bibliotheek de Lage Beemden
“De grote kracht van MATT is dat zij heel goed weten wat er speelt in de bibliotheeksector en begrijpen met welke vragen je komt”