Anderen over ons

Directeuren / managers aan het woord

‘Al sinds 2012 werken wij samen met MATT Talent. Deze samenwerking is een absolute meerwaarde voor een relatief kleine organisatie zoals de onze. Wij kunnen onze middelen en interne expertise volledig richten op een zo goed mogelijke service aan onze gebruikers, omdat wij door MATT talent op HR-gebied worden ontzorgd. Omdat HR-beleid veelzijdig is en thema’s en regelgeving snel wisselen, brengt de ondersteuning door MATT talent het principe 1+1=3 in praktijk. Doordat in het MATT-talent team meerdere expertises bijeen gebracht zijn, brengt onze vaste P&O consulent een breed scala aan informatie, inzichten en inspiratie bij ons binnen. En dat met gevoel voor context en een oprechte betrokkenheid bij onze organisatie.’

Jannie van Vugt
Directeur Bibliotheek Oosterschelde

‘Ik heb MATT Talent de afgelopen jaren leren kennen als een professioneel HR-adviesbureau. De medewerkers zijn zowel onderbouwd als praktisch bezig met hun klanten. Ze doen dat met aandacht en zorgvuldigheid.

Om nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan hun klanten mag Schaepkens BV  de dienstverlening van  MATT Talent ondersteunen met onder andere (digitale) individuele assessments, teamassessments, cultuur- en performancemetingen. Dat doen we graag!’

Leon Schaepkens,
eigenaar Schaepkens BV

‘Het afgelopen jaar heb ik MATT Talent op twee manieren leren kennen: als ‘ex-kandidaat’ in een werving- en selectieprocedure die door MATT Talent werd begeleid én als klant/ opdrachtgever vanuit Bibliotheek Helmond-Peel. In beide gevallen ben ik onder indruk van de professionaliteit, deskundigheid en toewijding waarmee MATT Talent personele vraagstukken oppakt en behandelt.

De relatieve kleinschaligheid van de organisatie en de daarmee gepaard gaande hoge mate van benaderbaarheid, maakt MATT Talent onderscheidend. Betrouwbaar, deskundig en oprecht zijn begrippen die MATT Talent typeren. Met hun expertise voegen ze écht waarde toe, ontlasten ze de organisatie én brengen ze meer kennis over HR in de organisatie. Ik kijk er nu alweer naar uit om onze prettige samenwerking volgend jaar voort te zetten.’

Robin Verleisdonk
Directeur/ bestuurder Bibliotheek Helmond-Peel

‘Matt talent is vanaf de oprichting betrokken bij onze organisatie. Eerst door een passend functiehuis te ontwerpen en de teams te ondersteunen richting één nieuwe organisatie. Vanaf die tijd zijn ze onze trouwe en betrokken partner. Voor alle HRM vragen over actuele kwesties, het omgaan met de OR, verzuimbegeleiding, nieuwe regelingen en in te zetten instrumenten. En ook bij de (maatschappelijke) opgaven waar we voor staan. Zoals  reorganisaties bij bezuinigingen, verandertrajecten en  organisatieontwikkeling, tot de versterking van onze positionering. We zoeken dan samen naar een creatieve invulling. Ze denken niet alleen met je mee, ze realiseren het in praktijk.

We worden blij van hun betrokkenheid bij mensen, de aandacht voor onze lokale situatie, het maatwerk dat ze leveren en hun kennis en kunde. Matt talent is voor ons een fijne partner waar we graag samen mee bouwen. Dat gunnen we anderen ook.

Anneke Schellens
Directeur Bibliotheek de Kempen

Raden van toezicht / besturen aan het woord


‘We hebben vanuit de RvT bibliotheek Utrecht in de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder de samenwerking met MATT Talent als bijzonder plezierig ervaren. Er werken uitstekende professionals die hun kennis en kunde en vooral ook hun persoonlijke betrokkenheid maximaal inzetten in het prettig laten lopen van het sollicitatieproces. Ik wens iedere andere organisatie dergelijke verbindingsofficieren toe.’

 Daniëlle Arets
Lid RvT Bibliotheek Utrecht


Na het vertrek van de directeur-bestuurder stond onze bibliotheek voor de uitdaging om in een zeer krappe tijdspanne van 3 maanden een capabele, toekomstgerichte en deskundige directeur-bestuurder te werven.
Onder Marja’s leiding is dit gelukt. Er heeft er een goede afweging van de kandidaten plaatsgevonden en alle gremia zijn zeer tevreden over de procedure en de selectie. Marja hield de koers vast, de procedure helder en de gesprekken gefocust. De kandidaten nomenden Marja doortastend, helder en transparant. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door Marja en kijken met een tevreden gevoel terug op de procedure en het resultaat. We hebben groot vertrouwen in de toekomst van onze bibliotheek.

Personeel en RVT Bibliotheek Noordwest Veluwe

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek Helmond-Peel kijk ik met grote tevredenheid terug op de wijze waarop Marja Lensink van MATT-Talent onze organisatie de overgang van een traditioneel bestuur naar een Raad van Toezicht-model heeft begeleid, met name ten aanzien van het aanzoeken en helpen selecteren van de nieuwe leden van de Raad.

Op dit bijzondere  – en in zekere zin ook kwetsbare – moment in het functioneren van onze bibliotheekorganisatie kon het ‘oude’ bestuur volledig vertrouwen op jouw uitgebreide kennis en ervaring op dit terrein. De samenwerking met Marja was uitstekend, de gesprekken waren prettig en professioneel. Op schijnbaar natuurlijke wijze gaf Marja sturing aan het proces en waakte er over dat geen (procedurele) fouten werden gemaakt. Bovendien viel telkens weer op hoe Marja oprecht betrokken was bij het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Daar plukt de Raad van Toezicht tot op de dag van nu de vruchten van. Een breed scala aan kandidaten werd door Marja op een voor ons overzichtelijke en begrijpelijke wijze van een eerste beoordeling voorzien, waarmee de selectiecommissie uitstekend verder kon en die ook bij de kandidaten zelf zeer werd gewaardeerd. Verschillen van mening over kandidaten werden met grote zorgvuldigheid bespreekbaar gemaakt, vaak met medeneming van Marja haar parate kennis van soortgelijke gevallen in haar adviespraktijk.

En niet in de laatste plaats wil ik nog melden dat onze onderlinge contacten gedurende het selectieproces steeds bijzonder plezierig waren.

Al met al dus veel dank voor het werk dat Marja  deed voor de bibliotheekorganisatie Helmond-Peel en de hoop dat in de toekomst wederom een beroep kan worden gedaan.

Berry Verlijsdonk
Voorzitter Raad van Toezicht