Anderen over ons


Na het vertrek van de directeur-bestuurder stond onze bibliotheek voor de uitdaging om in een zeer krappe tijdspanne van 3 maanden een capabele, toekomstgerichte en deskundige directeur-bestuurder te werven.
Onder Marja’s leiding is dit gelukt. Er heeft er een goede afweging van de kandidaten plaatsgevonden en alle gremia zijn zeer tevreden over de procedure en de selectie. Marja hield de koers vast, de procedure helder en de gesprekken gefocust. De kandidaten nomenden Marja doortastend, helder en transparant. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door Marja en kijken met een tevreden gevoel terug op de procedure en het resultaat. We hebben groot vertrouwen in de toekomst van onze bibliotheek.

Personeel en RVT Bibliotheek Noordwest Veluwe

Als bestuur van de bibliotheek Helmond-Peel zijn we erg tevreden over de dienstverlening van MATT Talent bij het vinden van een nieuwe directeur-bestuurder. Marja maakte voor ons een plan met tijdspad, had en hield het overzicht en zette haar grote netwerk, intuïtie & mensenkennis in  om een mooie mix van kandidaten te selecteren. Wat Marja bijzonder maakt is haar zorgvuldigheid in het contact met ons én met de kandidaten. Ze stak er echt tijd in om helder te krijgen wat voor iemand we nodig hadden. Haar drive om de best mogelijke kandidaat voor ons te vinden en haar goede nazorg dwingt respect en bewondering af. We hebben Marja ervaren als een warm en betrokken mens, die tegelijk haar professionele houding bewaart. Ze was voor ons een rots in de branding in een uitdagende periode voor het bestuur. Resultaat is dat we nu een nieuwe directeur-bestuurder hebben, waar we heel blij mee zijn. De sfeer is ontspannen en we lachen weer veel.

Berry Verlijsdonk, Dienie Koolen en Marije Goris

‘Ik heb MATT Talent de afgelopen 2 jaar leren kennen als een professioneel HR-adviesbureau. De medewerkers zijn zowel onderbouwd als praktisch bezig met hun klanten. Ze doen dat met aandacht en zorgvuldigheid.

Om nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan hun klanten mag Schaepkens BV  de dienstverlening van  MATT Talent ondersteunen met onder andere (digitale) individuele assessments, teamassessments, cultuur- en performancemetingen. Dat doen we graag!’

Leon Schaepkens, eigenaar Schaepkens BV

Bibliotheek Helmond-Peel
“Door de professionaliteit en innovatie van MATT komen wij op een hoger niveau”

Bibliotheek het Markiezaat
“MATT kent onze situatie, speelt daar goed op in en denkt met je mee”

Bibliotheek Amstelland
“MATT brengt een nieuwe dynamiek en beweging in onze organisatie”

Bibliotheek de Kempen
“Het kenmerk van MATT is dat zij echt luisteren, meedenken en het gevoel geven dat je speciaal bent”

Bibliotheek Flevomeer Bibliotheek
“Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van MATT, we zijn een tevreden klant”

Bibliotheek de Lage Beemden
“De grote kracht van MATT is dat zij heel goed weten wat er speelt in de bibliotheeksector en begrijpen met welke vragen je komt”