Artikelen door Jolanda

Waarom deze woorden en symbolen zo belangrijk zijn voor ons

Het zijn ‘slechts’ vier symbolen, vier woorden. Maar het zijn écht onze symbolen, onze woorden. En wat zijn ze voor ons belangrijk. Ze vormen namelijk onze kernwaarden. Waarden die verklaren waar we bij MATT Talent voor staan en waarom we de dingen doen die we doen. Deze kernwaarden geven ons richting in het contact met […]

20 wensen voor 2020

Op 8 januari waren wij van MATT Talent, voor het eerst weer compleet. Een mooi moment om niet alleen onze goede voornemens met elkaar te delen, maar ook onze wensen. Wij hadden er zoveel dat we er een top 20 van hebben gemaakt. 20 wensen voor 2020!Onze passie vormde hierbij ons kompas. Wij wensen dat: […]

Talent Lydia

Om invulling te geven aan onze missie om van betekenis te zijn voor onze omgeving ondersteunt MATT Talent sinds eind vorig jaar de “Talent Foundation”. De Talent Foundation is een gecertificeerde kleine goede doelen stichting die in 1991 is opgericht om jonge mensen in kansarme leefomstandigheden te helpen om hun dromen over een betere toekomst […]

Meer inzicht krijgen in de dynamiek van je organisatie?

Op 8 november a.s. van 14 tot 17 uur organiseren wij een meet@MATT bijeenkomst over organisatieopstellingen. Dit is een mooie manier om inzicht te krijgen in het systeem van je organisatie. Een opstelling geeft je zicht op onderliggende patronen die belemmerend kunnen zijn voor de groei of ontwikkeling. In deze methode werk je niet vanuit het […]

Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in april 2019 wordt de regeling opnieuw opengesteld. Met deze subsidieregeling kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming ontvangen voor activiteiten die de vitaliteit van medewerkers bevorderen. Projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling  hebben als doel de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van […]

Betrokken medewerkers gevoeliger voor burnout

Hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe beter ze presteren. Bevlogen medewerkers vinden dat ze opbloeien tijdens hun werk. Hun motivatie wordt sterker als ze meer voor elkaar krijgen dan ze van tevoren hadden gedacht. Deze mensen met veel hart voor de zaak en passie voor hun werk, zijn ook gevoeliger voor een burnout. Hoe hou je […]

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. In 2018 wordt de regeling opnieuw opengesteld: van 25 juni  t/m 29 juni kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan. Is het aanvragen van de subsidie zinvol en wenselijk voor jouw organisatie? […]

Verder bloeien als MATT Talent

Afgelopen tijd hebben wij een bijzondere stap gezet in onze eigen ontwikkeling. We geloven in creatiekracht en zien dat als basis voor ons advies aan anderen. Deze creatiekracht hebben we nu zelf in praktijk gebracht om onze eigen ambities te realiseren. We hebben zaadjes geplant, waaruit MATT Talent is ontstaan. Wij brengen energie en dynamiek […]

Boeteoplegging Arbowet aangepast

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging  aangepast. De meest in het oog springende aanpassing is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. In het basiscontract moeten in ieder geval afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. Indien de […]

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ om organisaties voor te lichten over de Arbowet wijzigingen die ingaan per 1 juli 2017. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet (zie op www.arboportaal.nl) biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

Sollicatiecode herzien

De Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling). Deze code wordt door veel organisaties gebruikt. Het is belangrijk om in sollicitatieprocedures integer en eerlijk met kandidaten om te gaan. Het beïnvloedt de manier waarop kandidaten naar de organisatie kijken en over de organisatie spreken. De Sollicitatiecode is onlangs aangepast. Actualiteit […]

Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers

Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. Dat komt door de Tweede Kamerverkiezing in maart van dit jaar. Na de verkiezingen kunnen organisaties grotere wetswijzigingen verwachten. De volgende maatregelen zijn voor werkgevers voor 2017 belangrijk:   Een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon.Voor een aantal […]

Vanuit vertrouwen bouwen aan je toekomst

Binnen MATT werken we het afgelopen jaar steeds meer vanuit een bijzonder concept. Een concept dat je een andere bril geeft. Een andere blik, die het leven lichter maakt. En waardoor je meer invloed hebt op de wereld om je heen. Die ervaring willen we graag delen. De start was een boek dat ons raakte: “The Empowerment […]

AOW leeftijd stijgt verder

[HR|AOW] De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2021. In de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat de AOW-leeftijd stapsgewijs (met 3 maanden per jaar)  wordt verhoogd tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting. Uit nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) […]

Uitzondering op ketenbepaling

[HR] Ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 die minder dan twaalf uur per week werken. Waarom geldt de ketenbepaling in dit geval niet? De reden hiervoor is, dat iedereen tot zijn/haar 18de verjaardag leer- of kwalificatieplichtig is. Voor het overgrote deel van deze groep is werk immers echt een bijbaantje. Let op! Als […]

Vraag nu subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan

[HR] Meer aandacht voor gezond werken? Binnenkort start aanvraag ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond tot aan hun pensioen willen en kunnen werken. Binnen of buiten de eigen organisatie. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar. Veilig werken, leren, ontwikkeling, […]