Binnenkort verwelkomen wij een nieuwe collega

Ben jij ook zo benieuwd wie deze lege plek gaat opvullen? Hou…

Waarom deze woorden en symbolen zo belangrijk zijn voor ons

Het zijn ‘slechts’ vier symbolen, vier woorden. Maar…

20 wensen voor 2020

Op 8 januari waren wij van MATT Talent, voor het eerst weer compleet.…

Talent Lydia

Om invulling te geven aan onze missie om van betekenis te…

Meer inzicht krijgen in de dynamiek van je organisatie?

Op 8 november a.s. van 14 tot 17 uur organiseren wij een meet@MATT…

Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in…

Betrokken medewerkers gevoeliger voor burnout

Hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe beter ze presteren.…

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers…

Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sportbedrijf Lelystad en MATT

MATT wil groeien, om daarmee meer te kunnen betekenen voor…

Boeteoplegging Arbowet aangepast

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook…

Digitale toolkit 'Nieuwe Arbowet' beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.

Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

[HR - Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet…

Ziek en vakantie

[HR] Wat doe je als je ziek wordt op vakantie? Als je de regels…

Benut nu de Subsidieregeling Praktijkleren

[HR - Scholing] Subsidie Praktijkleren begeleiding van medewerkers?…

Flexibel werken als win/win

[HR] Flexibiliteit in werk heeft een positieve invloed op organisatieresultaten. Werk…

Creëer ruimte voor organisatieontwikkeling

Investeren in organisatieontwikkeling terwijl de middelen ontbreken.…