Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in…

Betrokken medewerkers gevoeliger voor burnout

Hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe beter ze presteren.…

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers…

Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.

Sollicatiecode herzien

De Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging…

Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers

Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving…

Uitzondering op ketenbepaling

[HR] Ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 die…

Vraag nu subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan

[HR] Meer aandacht voor gezond werken? Binnenkort start aanvraag…

Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

[HR - Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet…

Benut nu de Subsidieregeling Praktijkleren

[HR - Scholing] Subsidie Praktijkleren begeleiding van medewerkers?…