HR wetswijzigingen 2024

HR (Wets-)wijzigingen 2024

In (de loop van) 2024 staan een aantal (wets-)wijzigingen op HR-gebied in de planning. De belangrijkste hebben we op een rijtje gezet. Als gevolg van de val van het kabinet in 2023 geldt dat voor wetgeving niet altijd duidelijk is of en wanneer…

Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Boeteoplegging Arbowet aangepast

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging  aangepast. De meest in het oog springende aanpassing is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.…

Digitale toolkit 'Nieuwe Arbowet' beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de digitale toolkit 'Nieuwe Arbowet' om organisaties voor te lichten over de Arbowet wijzigingen die ingaan per 1 juli 2017. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet (zie…

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.

Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers

Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. Dat komt door de Tweede Kamerverkiezing in maart van dit jaar. Na de verkiezingen kunnen organisaties grotere wetswijzigingen verwachten. De volgende maatregelen…

Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

[HR - Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet per 1-1-'17. Dit zijn de gevolgen. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Maar met de instemming van de Tweede Kamer kunnen we de wijzigingen wel…

Flexibel werken als win/win

[HR] Flexibiliteit in werk heeft een positieve invloed op organisatieresultaten. Werk en prive combineren In de participatiesamenleving wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid. Dit betekent dat steeds meer mensen werk en (mantel)zorg…