Coaching en intervisie

Via (online) coaching, intervisie en dialoogsessies ondersteunen we medewerkers en leidinggevenden in hun professionele ontwikkeling. Bij al deze begeleidingsvormen gaat het om interactieve gespreksmethodieken waarbij de nadruk ligt op ondersteunen, vragen stellen, analyseren en adviseren. Samen werken we aan professionele vraagstukken, veranderingen en persoonlijke ontwikkeling. We bieden altijd maatwerk. Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend intakegesprek. In het intakegesprek inventariseren we jouw vraag en op basis daarvan maken we een concreet voorstel.

(Online) Coachtraject

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij iemand 1-op-1 door een coach wordt ondersteund om inzicht te krijgen en veranderingen door te voeren in de werksituatie of persoonlijke patronen.

Vragen waarmee je in een coachtraject aan de slag kunt gaan, zijn bijvoorbeeld:

 • Ik wil mijn leiderschap graag verder ontwikkelen. Hoe doe ik dat op een manier die bij me past?
 • Hoe kan ik meer uit mijn team halen, wat vraagt dat van mij als leidinggevende?
 • Ik ga over een aantal jaren met pensioen. Hoe zorg ik ervoor dat ik de laatste jaren fit en met plezier aan het werk blijf?
 • Mijn werk-privé balans raakt steeds meer verstoord. Hoe vind ik daar een beter evenwicht in?
 • In mijn functie is het belangrijk om mensen mee te nemen in veranderingen. Hoe krijg ik dat beter voor elkaar?

Om je te begeleiden bij het vinden van antwoorden, beschikken we over een grote rugzak aan inspirerende werkmethoden. Die bestaan uit verschillende testen en oefeningen om bijvoorbeeld te achterhalen waar je talenten en kwaliteiten liggen of welke overtuigingen en normen je belemmeren om verder te groeien. Of wat je drijfveren en dieperliggende waarden zijn. Visualisatie-oefeningen kunnen bijvoorbeeld helpen om te verhelderen of oplossingen te ontdekken. Of we leren je werken vanuit de creatiedriehoek: met focus op je gewenste toekomst en de weg daar naartoe.

Een coachtraject bij MATT Talent bestaat uit 6 à 7 coachgesprekken van 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van de specifieke behoefte en mogelijkheden kan bij jou op locatie, een externe locatie óf online. Om stappen te zetten in de ontwikkeling is het soms effectief om letterlijk in beweging te komen. Dan kiezen we voor een wandelcoaching.

(Online) Dialoogsessies

In een dialoogsessie staat het streven naar een dieper inzicht centraal; een vrije gedachtewisseling wat tot nieuwe inzichten leidt bij de deelnemers. Het is een ontmoeting van invalshoeken, een uitwisseling van visies en ervaringen op basis van openheid en nieuwsgierigheid. Een proces dat wij graag faciliteren.

Vraagstukken waarmee je in een dialoogsessie aan de slag kunt gaan, zijn bijvoorbeeld:

 • Ik wil graag reflecteren op ons huidige aanbod. Past het nog in deze tijd of vraagt het een andere uitdaging?
 • Hoe kan ik omgaan met een HR-vraagstuk dat lang is blijven liggen?
 • Welke kansen, trends en ontwikkelingen zijn er al in de branche waarop we kunnen inspelen? Wat vraagt dat van ons?
 • Past onze manier van werken nog bij ons als organisatie of kunnen we onze werkwijzen effectiever vormgeven?
 • Onze opdrachtgevers en/of samenwerkingspartners stellen de laatste tijd andere eisen aan ons. Hoe kunnen we daar stappen in zetten en toch een heldere koers houden?

Om antwoorden te vinden op jouw vraagstuk hanteren we een onderzoekende methode, gericht op consultatie. Wij stellen verdiepende vragen, analyseren en introduceren werkvormen. Wij faciliteren een proces van oordeelsvrij naar elkaar luisteren en doorvragen. Juist dan ontstaan nieuwe inzichten die leiden tot vernieuwing en innovaties. Vervolgens zetten we die om in concrete acties.

Onze (online) dialoogsessies bestaan uit drie bijeenkomsten van drie uur. Wij vragen jou daarbij het te bespreken vraagstuk voor te bereiden en een groep samen te stellen die graag hiermee aan de slag wil. Wij bieden een veilige (online) omgeving waar we gaan samenwerken. De eerste sessie is gericht op verkenning en verdieping van het thema. De tweede bijeenkomst wordt concreter en is meer gericht op resultaat. We gaan aan de slag met het uitwerken van één concreet idee. De derde bijeenkomst heeft als resultaat een plan van aanpak, onderbouwd met een visie en bijbehorend actieplan.

Intervisie

Intervisie helpt om meer zicht te krijgen op je overtuigingen en aannames. Wanneer je deze (onder)kent, kun je diepgaande verandering realiseren. Intervisie is een manier om te leren en te professionaliseren. Wij begeleiden intervisiegroepen bij hun opstart en zo lang als de groep dat wenselijk vindt.

Bij intervisie is het belangrijk om methodisch te werk te gaan. Op die manier wordt iedere deelnemer uitgedaagd om, vanuit zijn/ haar eigen vermogen, zicht te krijgen op de vraag en mogelijke manieren om met de situatie om te gaan. Er zijn diverse intervisiemethoden die we kunnen inzetten. Afhankelijk van het vraagstuk kiezen we een methode die we als leidraad moeten hanteren.

Intervisie bij MATT Talent werkt als volgt:

 • Een intervisiegroep komt zo’n 6 à 7 maal per jaar onder begeleiding bij elkaar
 • Er wordt gewerkt in een vaste groep van deelnemers (collega’s of vakgenoten) in een rustige en veilige omgeving.
 • Samen stellen we de data van de bijeenkomsten vast en kiezen we een locatie
 • De deelnemers staan in de loop van een cyclus bijeenkomsten één of meerdere malen in het ‘middelpunt’
 • Wanneer je een vraagstuk hebt, kun je dat inbrengen. De groep bepaalt met welk vraagstuk zij aan de slag gaat
 • Het is de bedoeling dat elke deelnemer één keer in een jaarcyclus een vraagstuk of casus inbrengt. Op die manier komt elke deelnemer aan bod om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen.

De coaches van MATT Talent

Wij zijn de coaches van MATT Talent. Afhankelijk van jouw vraag, kijken we welke coach het beste bij jou past. Maar het begint bij jou: met wie zou jij een tijdje willen optrekken? Laat het ons even weten.

Marja

Marja

Ik ben Marja Lensink, organisatieadviseur, coach, bestuurder en ondernemer. Vanuit mijn brede ervaring kan ik als coach veel betekenen voor leiders en directeuren. Ik heb een groot inlevingsvermogen en kom snel tot de kern. Door een nieuwe focus te kiezen, maken we jouw vraagstukken ‘lichter’.

Waar wil jij graag staan over één (of meer) jaar? Als je dat nog niet weet, dan gaan we eerst aan de slag om dat helder te krijgen. Dan kijken we welke stappen je nu kunt zetten om daar te komen. Samen onderzoeken we wat nodig is om de beweging te kunnen maken die je graag wilt. We gaan aan de slag om belemmerende overtuigingen op te ruimen of patronen te veranderen die niet helpend zijn. In een veilige ruimte kun je experimenteren met nieuw gedrag of andere benaderingen.

Ik ga ervanuit dat ieder in staat is zijn/haar eigen dromen te realiseren. Je weet alleen nog even niet hoe je daar komt. De antwoorden zitten in jou. Daar gaan we samen naar op zoek. Daarbij kunnen we gebruik maken van allerlei instrumenten. Net wat nodig is.

Martine

Martine

Ik ben Martine de Jong en ik heb ruime ervaring in diverse P&O functies (adviseur, leidinggevende) bij verschillende organisaties. Naast mijn werk als P&O consultant bij MATT Talent ben ik gediplomeerd loopbaancoach. Mijn overtuiging is dat werk zoveel makkelijker en leuker is als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Als coach ben ik een vrolijke, kritische sparringpartner die luistert en zinnige vragen stelt. Ik geef je tools in handen om je talenten en kwaliteiten te benoemen, jouw persoonlijke ambities te (er)kennen en te gaan realiseren. Jouw loopbaanvraag is daarbij het uitgangspunt. Via op maat gemaakte oefeningen breng je stap voor stap in kaart wie jij bent, wat jij belangrijk vindt als het gaat om werk en wat jij wilt bereiken. Met behulp van een concreet actieplan ga je aan de slag om jouw loopbaandoelen te realiseren.

Jolanda

Jolanda

Ik ben Jolanda Fekkes, organisatieadviseur, coach en trainer. Ik begeleid organisaties, teams en medewerkers bij hun ontwikkeling en groei. Door samen te zoeken naar hoe het óók kan, creëren we beweging. Mijn betrokkenheid en enthousiasme geven anderen (zelf)vertrouwen en energie.
Welke vraagstukken heb jij als het gaat om hoe je (samen)werkt? En hoe wil je daarmee aan de slag?

Elk mens heeft de behoefte om zich te ontwikkelen. Of het er nu om gaat je eigen patronen te (h)erkennen en veranderen, effectiever te worden in bepaalde aspecten van je werk of je werkplezier te vergroten. Als coach ga ik graag met je op zoek naar mogelijkheden om dat te bereiken. Op een manier die bij jou en je vraagstukken past. Bijvoorbeeld door je de vragen te stellen die je jezelf (nog) niet hebt gesteld, door te benoemen wat ik je zie doen (of hoor zeggen) of je uit te dagen (gedachten)experimenten uit te voeren.

Als coach vind ik het belangrijk dat we samen open en eerlijke gesprekken voeren. Alles mag gezegd worden, niets is gek en ook de schaduwkanten horen erbij. Er is ruimte om te onderzoeken, uit te proberen, te vallen en weer op te staan.

Marly

Marly

Ik ben Marly Driessens. Ik ben organisatieadviseur en (organisatie)coach. Ik heb bij verschillende werkgevers en in diverse sectoren een rijke ervaring opgedaan in diverse HRM- en leidinggevende rollen en als directeur-bestuurder. Ik heb een passie voor positieve psychologie. Dat is voor mij een inspiratiebron in mijn rol als coach en intervisiebegeleider van medewerkers en teams.

Samen met jou (of je team) maak ik inzichtelijk wat je wens is. Waarom ervaar je iets als een probleem? Welke wens, droom of gedachte kun je daardoor niet realiseren? Als we dat helder hebben, gaan we op zoek naar de mogelijkheden om dit wel te doen. Jij bent hierin de speler die door mij wordt uitgedaagd en gecoacht. Je mag van mij verwachten dat jij realisatiekracht krijgt door de vragen en uitdagingen die ik je voorleg.

Ik coach, naast de gebruikelijke gesprekken, ook graag met creatieve werkvormen. We kunnen samen overleggen welke manier bij je past of die je eens wilt proberen. Je kunt denken aan wandelen, visualiseren, tekenen, sparren, brainstormen. Door te spelen en creëren ontstaan mooie inzichten en maak jij jouw gewenste situatie werkelijkheid.

Juul

Juul

Ik heb een boeiende reis gemaakt als avonturier en waarmaker buiten de systeemwereld. Ik bouwde een huis zonder geld, schreef boeken en gaf honderden lezingen. Vernieuwen en samen veranderen heb ik met hart en ziel doorleefd.

Stel je eens voor dat je in elke situatie vrij kon kiezen. Wat zou je dan allemaal voor elkaar kunnen krijgen? Ik help je jouw weg naar gelukt te ontdekken en vorm te geven, door met jou je eigen vrijheid te vergroten en met jou zo veel mogelijk informatie bloot te leggen die je helpt bewuste keuzes te maken.

Ik reis een tijdje mee zodat we er een boeiende reis van maken, dat geeft mij plezier en voldoening. En je zal zien: nieuwe mogelijkheden dienen zich als vanzelf aan als je anders naar jezelf en de wereld gaat kijken. Ik coach ook teams.

Sabine

Sabine

Ik ben Sabine van der Hoek en ik werk als organisatiecoach en trainer. Ik begeleid met veel energie en passie mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Ik heb ervaring met het ontwikkelen en coachen van veranderprogramma’s, het uitvoeren van leiderschapstrajecten en team- en individuele coaching.

Met mijn warme persoonlijkheid kom ik op natuurlijke wijze, vanuit verbinding, in dieper contact met mensen. Om de groei en verandering te laten beklijven in de mensen zelf én in de organisatie. Dat doe ik op een lichaams- en ervaringsgerichte en praktische wijze.

In mijn coachtrajecten onderzoeken we samen jouw wezenlijke behoefte. Want juist daar zit de kracht tot ontwikkeling in mensen. Ik analyseer en begeleid het proces nauwkeurig, waarbij ik vragen stel die in de diepte kunnen raken en waardoor werkelijke inzichten bewust kunnen worden.

Saskia

Saskia

Ik ben Saskia Schlaghecke, organisatieadviseur en coach.
Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de dynamiek tússen mensen. Wat gebeurt er in een team? Hoe reageer jij op je collega’s? Hoe blijf jij in je kracht, terwijl er van alles om je heen en in je team gebeurt?

Welke positieve bijkomstigheden kan je vinden in een situatie die jij overwegend als negatief bestempelt? Welke waardevolle ervaringen neem jij mee naar de toekomst? Hoe kan je dit bruikbaar inzetten, zowel zakelijk als privé, voor jezelf en richting anderen?

Ik luister graag naar jouw verhalen om er achter te komen wat jou drijft. Ik stel vooral vragen en benoem tegenstrijdigheden. Maar ook ‘luister ik scherp tussen de regels door’; ik geef je graag terug wat ik bij jou zie gebeuren als je over iets vertelt. Ik zal je aanspreken op verschillende levels van ratio, gevoel en intuïtie. Als coach ben ik eerlijk, oprecht, enthousiast en energiek. En graag ontdek ik met jou waar jij energie van krijgt en enthousiast van wordt.

Petra

Petra

Mijn naam is Petra Boerboom en mijn hele werkzame leven actief in het domein Mens en Werk. In allerlei rollen: ondersteunend, adviserend, leidinggevend en coachend. De afgelopen jaren heb ik verschillende coachopleidingen gevolgd, waaronder de opleiding danscoaching. Sinds een paar jaar ben ik Register Loopbaanprofessional (RL).

Beweging loopt als een rode draad door mijn leven. Reizen, dansen en wandelen en ook de vele verhuizingen getuigen daarvan. Van die verhuizingen heb ik geleerd dat op elke plek en in elke situatie een nieuwe basis en mooie kansen kunnen ontstaan; de succesfactor om het goed te hebben zit in jezelf. Die ervaringen zet ik in als ik je coach.

Met een combinatie van humor, diepgang en relativering breng ik je graag in beweging van het hier en nu naar je volgende bestemming. Je maakt gebruik van alles wat je al in je rugzak hebt aan ervaringen en kennis, je vult je bagage aan met bruikbare nieuwe inzichten en wijsheden, je maakt een plan en gaat op weg naar de plek waar je wilt zijn. En bij dat alles moedig ik je aan, vraag ik je naar de nog onbekende weg, hou ik je een spiegel voor, bekijken we de beren die je denkt tegen te komen, help ik je als je een alternatieve route moet zoeken. Tijdens die reis mag alles er zijn, voor mij is niet gauw iets gek.

We onderzoeken ook wie jou kunnen helpen in het realiseren van je wensen. Je netwerk (vaak groter dan je denkt) kan je goed van pas komen. En ook mijn netwerk zet ik graag voor je in.

Neem contact met ons op en vertel ons jouw vraag.