Personeelsadvies

We adviseren en ondersteunen je bij vraagstukken over personeel en organisatie. Van strategische consultancy tot concrete uitvoering op de werkvloer. Jouw personeelszaken regel je eenvoudig en goed met een abonnement van MATT | Talent. Jij kiest wat er het beste bij jouw organisatie en jouw praktijksituatie past. Al vanaf enkele uren per maand bieden wij ondersteuning aan. Naast HR-dienstverlening op abonnementsbasis is het ook mogelijk gebruik te maken van onze HR-diensten op projectbasis of uurtariefbasis. Wil je meer weten over onze dienstverlening of heb je een specfieke vraag op HR-gebied? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is effectief wanneer het goed aansluit bij de doelstellingen van je organisatie. Door verschillende beleidsonderdelen in samenhang te ontwikkelen, komen zowel je organisatie als je medewerkers optimaal tot bloei.

We ondersteunen je bij het opstellen van Strategisch HR-beleid en werken de relevante HR-thema’s voor je uit. Denk bijvoorbeeld aan:

 • werving & selectiebeleid
 • beleid duurzame inzetbaarheid
 • ontwerp gesprekscyclus
 • uitgangspunten voor talentontwikkeling
 • vrijwilligersbeleid

We halen jullie ideeën op en combineren deze met onze expertise en ervaring. Zo dragen we eraan bij dat jullie je doelen realiseren en een toekomstbestendige organisatie bouwen.

Personeelsmanagement

De manier waarop  je invulling geeft aan je werkgeversrol en de aansturing van je medewerkers, bepaalt de  continuïteit en effectiviteit van je organisatie. En heeft invloed op de betrokkenheid en vitaliteit van je medewerkers. Onze consultants:

 • analyseren met jou en je managers regelmatig de HR-stuurinformatie en adviseren over mogelijke bijsturing
 • adviseren bij vraagstukken rondom arbeidsvoorwaarden & arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden en leiderschap & arbeidsverhoudingen
 • ondersteunen leidinggevenden bij werving & selectie, medewerkergesprekken en verzuimbegeleiding.

Personeelsontwikkeling

De ontwikkeling van je medewerkers is een basisvoorwaarde om als organisatie van betekenis en succesvol te blijven. Wij geven samen met jou praktisch invulling aan de ontwikkeling van vereiste competenties en de individuele talenten door :

 • de gesprekscyclus zo in te richten dat ontwikkeling centraal staat
 • de wensen vanuit deze gesprekken te vertalen naar een opleidings- & ontwikkelplan
 • de inkoop van ontwikkelactiviteiten te ondersteunen
 • opleidings- en ontwikkeltrajecten (organisatiebreed of teamgericht) te ontwerpen en uit te voeren
 • je leidinggevenden en medewerkers te coachen of op andere manieren te begeleiden bij hun ontwikkeling

Eefje licht een tipje van de sluier op over hoe wij werken

Personeel- en salarisadministratie

We werken intensief samen met MATT | Mastering Tools & Talent. Zij hebben de cloudoplossing @MATT ontwikkeld. @MATT stroomlijnt alle gegevens. En geeft je precies de juiste managementinformatie. Waar en wanneer jij dat wilt. Kijk op MATT.nl 

Samen kunnen we je totale personele en financiële zaken voor je regelen.