Organisatieadvies

We adviseren en ondersteunen je bij vraagstukken over personeel en organisatie. Van strategische consultancy tot concrete uitvoering op de werkvloer. Wil je meer weten over onze dienstverlening of heb je een specfieke vraag op organisatiegebied? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Visietrajecten en veranderprocessen

Organisaties die van betekenis willen zijn, stellen zichzelf de vraag: ‘Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het succes van onze klanten en/of  de ontwikkeling van de (lokale) samenleving?’

Met bijvoorbeeld Large Scale Interventions, de Canvas-methode of brown paper sessies begeleiden we jullie bij het vinden van antwoorden. Bij voorkeur werken we met het hele systeem: samen kom je snel verder.

Vervolgens verkennen we, samen met jullie,  een effectief en aansprekend proces waarlangs je organisatie  zich stap voor stap in de gewenste richting kan bewegen.

Organisatie-ontwikkeling

De kans op duurzaam resultaat van organisatieontwikkeling is groter als de hele organisatie erbij betrokken is. Door medewerkers de gewenste ontwikkeling zelf mee te laten vormgeven ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap.

Onze consultants begeleiden jou en je teams bij het vinden van nieuwe werkwijzen en vormen voor samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van zelforganisatie, resultaatgericht werken, hybride werken of werken vanuit rollen. In interactieve werkbijeenkomsten coachen we en dagen we uit om te kijken hoe het wél (of ook) kan.

We werken vanuit verbinding, met waardering voor ieders bijdrage.

Teamontwikkeling

Effectieve teams zijn ervan overtuigd dat wat ze doen er toe doet, hebben  aandacht voor het resultaat van het werk en investeren in de onderlinge samenwerking. Binnen organisaties die van betekenis willen zijn, is teamontwikkeling vanzelfsprekend.

Onze consultants werken met je teams aan: het vinden van een teammissie, het stimuleren van resultaatgerichtheid en creatiekracht, het kennen en benutten van elkaars kwaliteiten/drijfveren (bijvoorbeeld met hulp van Disc of My Motivation Insights),  het herijken van rollen en processen, het doorbreken van patronen en het verbeteren van de communicatie (waaronder feedback en feed forward).

Vanuit vertrouwen en oprechte belangstelling  bouwen we mee aan teams die het beste uit zichzelf halen.

Juul daagt je uit met een vraag…

Fusie en reorganisatie

Wat de omvang of reden ook is: een fusie of reorganisatie brengt altijd moeilijke beslissingen en onzekerheid met zich mee. Dat vraagt om professionele begeleiding bij het maken van keuzes over de structuur van je (nieuwe) organisatie, over je formatie en bij het vormgeven van zorgvuldige processen.

We hebben ruime ervaring in het begeleiden van fusies en reorganisaties: van het vertalen van de nieuwe situatie naar een nieuw functiehuis, het rationeel doorvoeren van benodigde bezuinigingen op je formatie, het begeleiden van medewerkersgesprekken tot en met de administratieve afhandeling. Uiteraard beschikken we over de benodigde basiskennis als het gaat om arbeidsrecht. Voor meer ingewikkelde vraagstukken  op dat gebied hebben we goede experts in onze flexibele schil.

Medewerkeronderzoek

Gemotiveerde en betrokken medewerkers zetten net dat stapje extra in de ontwikkeling en levering van diensten van jouw organisatie. Daarom vinden jullie het belangrijk om die tevredenheid, motivatie en betrokkenheid te kennen en waar mogelijk positief te beïnvloeden.

Daarnaast voel je je als werkgever verantwoordelijk voor het bieden van een veilige, gezonde en stimulerende werkomgeving. Ook wil je misschien voldoen aan de afspraken die in de branche zijn gemaakt omtrent kwaliteitszorg, waarvan het uitvoeren van een medewerkeronderzoek deel uitmaakt.

In ons MO kiezen wij voor een aanpak die kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert. We gaan dus meten en vervolgens die resultaten met de medewerkers bespreken. Door de gecombineerde methode krijgen we enerzijds goed getalsmatig inzicht én kunnen medewerkers reflecteren, hun ervaringen uitwisselen en zelf invloed uitoefenen op/verantwoordelijkheid nemen voor vervolgacties en verbeterplannen.

Nog nooit meegemaakt!

Bibliotheek FlevoMeer zocht een nieuwe directeur-bestuurder en koos voor MATT Talent om zich hierbij te laten begeleiden. Voorzitter Theo Grootjen en RvT-lid Bertus van Meerveld waren daar heel blij mee. Ze leggen uit waarom.

“We kozen voor MATT Talent, juist omdat zij geen search-bureau zijn, maar een gedegen HR-bureau is, die kiest voor de rol van procesbegeleider. We hadden aanvankelijk wat aarzeling bij het voorstel voor een bijeenkomst met interne en externe stakeholders om te komen tot een profiel voor de nieuwe directeur-bestuurder. In een korte werkbijeenkomst werd input opgehaald. Marja Lensink maakte de vertaalslag naar een wervingsprofiel. We vinden dat dat heel knap gelukt is. Daardoor was er een eenduidig beeld van de persoon die we zochten. Dat was heel helpend in de verdere procedure.”

“Marja Lensink nam heel prettig de regie. Gestructureerd en ruimte gevend. Er was een strakke planning die ze goed bewaakte en zorgde dat alle acties werden opgepakt. In de gesprekken kwam ze op de juiste momenten in beeld wanneer wij dingen vergaten of onvoldoende doorvroegen. Heel plezierig hoe zij op de achtergrond bleef en er toch was als het nodig was. Ze schept vertrouwen, werkt gedegen, straalt uit dat ze dit proces beheerst. Dat geeft een gerust gevoel.”

“We vonden het een heel plezierig proces. Van de informatievoorziening binnen de organisatie, het betrekken van de organisatie, de gespreksronden, de wijze waarop ze het contact onderhield met kandidaten, tot en met de volledige afronding van de aanstelling. Het was de investering meer dan waard. Last but not least: we zijn heel blij met onze nieuwe directeur-bestuurder.”

hanneke-broekhuizen

Hanneke Broekhuizen

Ook Hanneke Broekhuizen, de geworven directeur-bestuurder, is enthousiast:

“Graag wil ik Marja Lensink even complimenteren met de super professionele wijze waarop zij dit proces van werving en selectie begeleid heeft. Zo’n prettige ervaring heb ik niet eerder gehad, niet als kandidaat en niet als opdrachtgever.”

Marja Lensink tot slot: “Van dit soort opdrachten word ik erg blij. De samenwerking met de Raad van Toezicht verliep heel soepel. En waar het natuurlijk om gaat. Het is gelukt om een opvolger voor Jan Gommer te vinden. Hanneke past heel goed bij de uitdagingen die er liggen en wat nu nodig is voor FlevoMeer Bibliotheek.”

Absolute meerwaarde

Al sinds 2012 werken wij samen met MATT Talent. Deze samenwerking is een absolute meerwaarde voor een relatief kleine organisatie zoals de onze. Wij kunnen onze middelen en interne expertise volledig richten op een zo goed mogelijke service aan onze gebruikers, omdat wij door MATT talent op HR-gebied worden ontzorgd. Omdat HR-beleid veelzijdig is en thema’s en regelgeving snel wisselen, brengt de ondersteuning door MATT talent het principe 1+1=3 in praktijk. Doordat in het MATT-talent team meerdere expertises bijeen gebracht zijn, brengt onze vaste P&O consulent een breed scala aan informatie, inzichten en inspiratie bij ons binnen. En dat met gevoel voor context en een oprechte betrokkenheid bij onze organisatie.

Aandachtig en zorgvuldig

Ik heb MATT Talent de afgelopen jaren leren kennen als een professioneel HR-adviesbureau. De medewerkers zijn zowel onderbouwd als praktisch bezig met hun klanten. Ze doen dat met aandacht en zorgvuldigheid.

Om nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan hun klanten mag Schaepkens BV de dienstverlening van MATT Talent ondersteunen met onder andere (digitale) individuele assessments, teamassessments, cultuur- en performancemetingen. Dat doen we graag!

Deskundig en toegewijd

Het afgelopen jaar heb ik MATT Talent op twee manieren leren kennen: als ‘ex-kandidaat’ in een werving- en selectieprocedure die door MATT Talent werd begeleid én als klant/ opdrachtgever vanuit Bibliotheek Helmond-Peel. In beide gevallen ben ik onder indruk van de professionaliteit, deskundigheid en toewijding waarmee MATT Talent personele vraagstukken oppakt en behandelt.

De relatieve kleinschaligheid van de organisatie en de daarmee gepaard gaande hoge mate van benaderbaarheid, maakt MATT Talent onderscheidend. Betrouwbaar, deskundig en oprecht zijn begrippen die MATT Talent typeren. Met hun expertise voegen ze écht waarde toe, ontlasten ze de organisatie én brengen ze meer kennis over HR in de organisatie. Ik kijk er nu alweer naar uit om onze prettige samenwerking volgend jaar voort te zetten.

Samen zoeken naar een creatieve invulling

Matt talent is vanaf de oprichting betrokken bij onze organisatie. Eerst door een passend functiehuis te ontwerpen en de teams te ondersteunen richting één nieuwe organisatie. Vanaf die tijd zijn ze onze trouwe en betrokken partner. Voor alle HRM vragen over actuele kwesties, het omgaan met de OR, verzuimbegeleiding, nieuwe regelingen en in te zetten instrumenten. En ook bij de (maatschappelijke) opgaven waar we voor staan. Zoals reorganisaties bij bezuinigingen, verandertrajecten en organisatieontwikkeling, tot de versterking van onze positionering. We zoeken dan samen naar een creatieve invulling. Ze denken niet alleen met je mee, ze realiseren het in praktijk.

We worden blij van hun betrokkenheid bij mensen, de aandacht voor onze lokale situatie, het maatwerk dat ze leveren en hun kennis en kunde. Matt talent is voor ons een fijne partner waar we graag samen mee bouwen. Dat gunnen we anderen ook.

Bijzonder plezierig

We hebben vanuit de RvT bibliotheek Utrecht in de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder de samenwerking met MATT Talent als bijzonder plezierig ervaren. Er werken uitstekende professionals die hun kennis en kunde en vooral ook hun persoonlijke betrokkenheid maximaal inzetten in het prettig laten lopen van het sollicitatieproces. Ik wens iedere andere organisatie dergelijke verbindingsofficieren toe.’

Wij voelden ons gesteund

Na het vertrek van de directeur-bestuurder stond onze bibliotheek voor de uitdaging om in een zeer krappe tijdspanne van 3 maanden een capabele, toekomstgerichte en deskundige directeur-bestuurder te werven. Onder Marja’s leiding is dit gelukt. Er heeft er een goede afweging van de kandidaten plaatsgevonden en alle gremia zijn zeer tevreden over de procedure en de selectie. Marja hield de koers vast, de procedure helder en de gesprekken gefocust. De kandidaten nomenden Marja doortastend, helder en transparant. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door Marja en kijken met een tevreden gevoel terug op de procedure en het resultaat. We hebben groot vertrouwen in de toekomst van onze bibliotheek.

Heel plezierig contact

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek Helmond-Peel kijk ik met grote tevredenheid terug op de wijze waarop Marja Lensink van MATT-Talent onze organisatie de overgang van een traditioneel bestuur naar een Raad van Toezicht-model heeft begeleid, met name ten aanzien van het aanzoeken en helpen selecteren van de nieuwe leden van de Raad.

Op dit bijzondere – en in zekere zin ook kwetsbare – moment in het functioneren van onze bibliotheekorganisatie kon het ‘oude’ bestuur volledig vertrouwen op jouw uitgebreide kennis en ervaring op dit terrein. De samenwerking met Marja was uitstekend, de gesprekken waren prettig en professioneel. Op schijnbaar natuurlijke wijze gaf Marja sturing aan het proces en waakte er over dat geen (procedurele) fouten werden gemaakt. Bovendien viel telkens weer op hoe Marja oprecht betrokken was bij het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Daar plukt de Raad van Toezicht tot op de dag van nu de vruchten van. Een breed scala aan kandidaten werd door Marja op een voor ons overzichtelijke en begrijpelijke wijze van een eerste beoordeling voorzien, waarmee de selectiecommissie uitstekend verder kon en die ook bij de kandidaten zelf zeer werd gewaardeerd. Verschillen van mening over kandidaten werden met grote zorgvuldigheid bespreekbaar gemaakt, vaak met medeneming van Marja haar parate kennis van soortgelijke gevallen in haar adviespraktijk.

En niet in de laatste plaats wil ik nog melden dat onze onderlinge contacten gedurende het selectieproces steeds bijzonder plezierig waren.

Al met al dus veel dank voor het werk dat Marja deed voor de bibliotheekorganisatie Helmond-Peel en de hoop dat in de toekomst wederom een beroep kan worden gedaan.

Verfrissende verademing

Samen met mijn collega Mirjam heb ik eeneen sessie ‘ruimte maken’ bijgewoond van MATT Talent. Het onderwerp was psychische diversiteit en emotionele openheid.

Wanneer je bezig bent met de dagelijkse gang van zaken kan brainstormen, open en onbevooroordeeld in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen erbij in schieten. Jammer, aangezien dit het werk leuker en interessanter kan maken. Het geeft nieuwe inzichten en energie. Deze bijeenkomst was een verademing omdat er ruimte was. Ruimte om verder te kijken dan vandaag naar een onderwerp wat altijd actueel is. Bedankt daarvoor.

Ruimte Maken – Ontmoeting

De open ontmoeting – RUIMTE MAKEN -, rondom staan in waar je in gelooft voelde als een verrijkende ervaring. Met een insteek op onderliggende waarden in ons menszijn kwamen wij bijeen. De nieuwsgierigheid naar elkaar bracht betrokkenheid in deze middag met een ander karakter. De wandeling in een mooi stukje natuur gaf dit alles een dynamisch tintje.

Je hebt veel beweging gebracht!

Beste Hester,

Ik wil je enorm bedanken voor je werk bij de bieb én wat je hebt gedaan en betekent voor mij […] Alleen een kaartje vond ik te mager: leg de knikker op de rug van het schildpadje. Als de voetjes rollen rolt de knikker ook: de ene beweging brengt de andere beweging op gang. Beweging heb jij bij veel biebmensen in gang gezet. En in de toekomst vast ook bij anderen. Nogmaals dank en het ga je goed!

Groeten,

Carolien Krikhaar