Organisatieadvies

We adviseren en ondersteunen je bij vraagstukken over personeel en organisatie. Van strategische consultancy tot concrete uitvoering op de werkvloer. Wil je meer weten over onze dienstverlening of heb je een specfieke vraag op organisatiegebied? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Visietrajecten en veranderprocessen

Organisaties die van betekenis willen zijn, stellen zichzelf de vraag: ‘Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het succes van onze klanten en/of  de ontwikkeling van de (lokale) samenleving?’

Met bijvoorbeeld Large Scale Interventions, de Canvas-methode of brown paper sessies begeleiden we jullie bij het vinden van antwoorden. Bij voorkeur werken we met het hele systeem: samen kom je snel verder.

Vervolgens verkennen we, samen met jullie,  een effectief en aansprekend proces waarlangs je organisatie  zich stap voor stap in de gewenste richting kan bewegen.

Organisatie-ontwikkeling

De kans op duurzaam resultaat van organisatieontwikkeling is groter als de hele organisatie erbij betrokken is. Door medewerkers de gewenste ontwikkeling zelf mee te laten vormgeven ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap.

Onze consultants begeleiden jou en je teams bij het vinden van nieuwe werkwijzen  en vormen voor samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van zelforganisatie, resultaatgericht werken, hybride werken of werken vanuit rollen. In interactieve werkbijeenkomsten coachen we en dagen we uit om te kijken hoe het wél (of ook) kan.

We werken vanuit verbinding, met waardering voor ieders bijdrage.

Teamontwikkeling

Effectieve teams zijn ervan overtuigd dat wat ze doen er toe doet, hebben  aandacht voor het resultaat van het werk en investeren in de onderlinge samenwerking. Binnen organisaties die van betekenis willen zijn, is teamontwikkeling vanzelfsprekend.

Onze consultants werken met je teams aan: het vinden van een teammissie, het stimuleren van resultaatgerichtheid en creatiekracht, het kennen en benutten van elkaars kwaliteiten/drijfveren (bijvoorbeeld met hulp van Disc of My Motivation Insights),  het herijken van rollen en processen, het doorbreken van patronen en het verbeteren van de communicatie (waaronder feedback en feed forward).

Vanuit vertrouwen en oprechte belangstelling  bouwen we mee aan teams die het beste uit zichzelf halen.

Fusie en reorganisatie

Wat de omvang of reden ook is: een fusie of reorganisatie brengt altijd moeilijke beslissingen en onzekerheid met zich mee. Dat vraagt om professionele begeleiding bij het maken van keuzes over de structuur van je (nieuwe) organisatie, over je formatie en bij het vormgeven van zorgvuldige processen.

We hebben ruime ervaring in het begeleiden van fusies en reorganisaties: van het vertalen van de nieuwe situatie naar een nieuw functiehuis, het rationeel doorvoeren van benodigde bezuinigingen op je formatie, het begeleiden van medewerkersgesprekken tot en met de administratieve afhandeling. Uiteraard beschikken we over de benodigde basiskennis als het gaat om arbeidsrecht. Voor meer ingewikkelde vraagstukken  op dat gebied hebben we goede experts in onze flexibele schil.