Wie wij zijn

MATT | Talent ondersteunt en adviseert bij vraagstukken over personeel en organisatie. Van strategische consultancy tot concrete uitvoering op de werkvloer. Van het begeleiden van reorganisaties en verandertrajecten tot het maken van een personeelshandboek, het begeleiden van verzuim, goed werven of afscheid nemen. Ons uitgangspunt is altijd het optimaal ontwikkelen van de talenten van individuen, teams en organisaties. Wij zien onszelf daarbij als ruimtemakers. Want ieder mens verdient de ruimte om zijn talenten te ontplooien!

Wij werken graag bij jou op de vloer. Zo delen we makkelijk onze kennis met jullie en leren we je organisatie goed kennen. Dat werkt efficiënt. En zo kunnen we echt iets toevoegen als we samen sparren over de uitdagingen waar je voor staat. Als je wilt, helpen we de gekozen oplossing direct in je bedrijf door te voeren. Onze adviseurs vullen elkaar aan in expertise en ervaring. En als we het zelf niet weten, dan vallen we terug op de professionele specialisten in onze flexibele schil.

Onze oorsprong

Innoveren, verbeteren, vernieuwen en versterken. Dat waren in 2005 onze drijfveren om Shared Library Services te starten. Alles viel daarin samen. Onze kennis van de bibliotheekbranche, wat in de sector nodig was, onze expertise op P&O, Finance en ICT, een heldere visie en ons ondernemerschap. We werden dè partner van veel bibliotheekorganisaties op het gebied van Finance & Control, HRM, en organisatieontwikkeling. Met systemen, administratie en advisering. In 2015 zetten we de volgende stap door een verbreding naar nieuwe markten. zoals culturele organisaties, sportbedrijven en musea. Dit deden we met onze nieuwe naam: MATT | Mastering Tools & Talent.

Vernieuwing en verbinding

We adviseren anderen altijd om vanuit hun creatiekracht te werken en zo hun ambities te realiseren. Eind 2017 was het tijd om dat zelf te doen. We besloten onze dienstverlening op te splitsen: MATT (Library) B.V. voor tools en services en MATT Talent voor personeels- en organisatieadvies.

Wij blijven voorstander van een integrale aanpak en werken bij onze klanten vaak samen met de controller. Waar MATT en wij beiden de dienstverlening verzorgen, werken we allemaal met @MATT, het online portal. We zoeken elkaar actief op waar nodig. Ons gemeenschappelijke uitgangspunt blijft “we willen dat onze klanten zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen”.

De kern van MATT Talent

De focus van MATT Talent ligt op het ontwikkelen van de talenten van individuen, teams en organisaties. We kennen de context van onze klanten en kijken met open blik naar de wereld. We werken vraaggericht en zijn oprecht geïnteresseerd in mens en organisatie. We zoeken samen met jou naar wegen om ruimte en beweging te creëren. Om zo je doelen te kunnen verwezenlijken.

Onze vier kernwaarden zijn belangrijk voor ons. Groeien, vrijmoedig, betekenen en verbinden. Ze geven richting aan de manier waarop we werken en de keuzes die we maken. Je leest meer over onze kernwaarden in deze blog: Kernwaarden MATT Talent

We gaan graag met je in gesprek over wat wij voor jou en je organisatie kunnen betekenen. Je kunt ons bereiken via info@matt-talent.nl

Hester Conen en Marja Lensink