Berichten

Boeteoplegging Arbowet aangepast

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging  aangepast. De meest in het oog springende aanpassing is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.…

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.

Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

[HR - Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet per 1-1-'17. Dit zijn de gevolgen. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Maar met de instemming van de Tweede Kamer kunnen we de wijzigingen wel…