Berichten

De kansen van hybride werken.

De coronaperiode heeft de inzichten rondom tijd- en plaats onafhankelijk…

Werken aan vitaliteit: te laat voor de ESF-aanvraag in juni?

Dan hebben we goed nieuws! Van 12 t/m 16 november 2018 en in…

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers…

Vanuit vertrouwen bouwen aan je toekomst

Binnen MATT werken we het afgelopen jaar steeds meer vanuit…