Berichten

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De oude wet is op verschillende plekken gewijzigd. De nieuwe wet legt veel meer de nadruk op preventie.