Berichten

AOW leeftijd stijgt verder

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2021. In de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat de AOW-leeftijd stapsgewijs (met 3 maanden per jaar)  wordt verhoogd tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd…