Berichten

Flexibel werken als win/win

[HR] Flexibiliteit in werk heeft een positieve invloed op organisatieresultaten. Werk en prive combineren In de participatiesamenleving wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid. Dit betekent dat steeds meer mensen werk en (mantel)zorg…