WERVING & SELECTIE BETEKENISVOLLE LEIDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Wij begeleiden organisaties bij de werving & selectie van betekenisvolle leiders en toezichthouders. Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking, verbinding en het betrekken van een representatie vanuit de organisatie en relevante stakeholders. Met elkaar creëren we een krachtig wervingsprofiel. Dat biedt helderheid aan de organisatie en trekt de juiste kandidaten aan. We zijn geen werving- en selectiebureau met kandidaten in portefeuille. We zijn wél ervaren in het succesvol vinden en verbinden van de juiste kandidaten.

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Marja Lensink: 06 20 36 69 97 of stuur een bericht.

Lees dit voorbeeld van hoe wij werven met profielen.

MANAGERS | DIRECTEUREN DIRECTEUR-BESTUURDERS

Om de juiste leider te vinden is een goed en sterk profiel nodig. We hebben daar zelf een methode voor ontwikkeld. In een creatieve werkbijeenkomst met interne en externe stakeholders verzamelen we relevante input. Stakeholders verkennen met elkaar wat wezenlijk is om daaruit mee te nemen naar het profiel. Dat profiel wordt dan herkend en gedragen. En het trekt de juiste kandidaten aan.

Gedurende de werving- en selectieprocedure werken we nauw samen met de opdrachtgever. Dit is -afhankelijk van de vacature- de directeur, het bestuur of de Raad van Toezicht. In overleg bepalen we welke ondersteuning nodig is. We kunnen op onderdelen ondersteunen of je volledig ontzorgen.

LEDEN RADEN VAN TOEZICHT

Veel betekenisvolle organisaties werken met een Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. Een waardevolle maatschappelijke rol die over het algemeen een grote mate van vrijwillige inzet vraagt van haar leden. Veel van de organisaties die we ondersteunen werken volgens de Governance Code Cultuur. Deze kent maximale zittingstermijnen. En er is sprake van natuurlijk verloop. Het invullen van deze vacatures is een taak van de RvT zelf, vereist specifieke kennis en vraagt capaciteit. MATT Talent beschikt over de juiste kennis. Inmiddels hebben we ruime ervaring in het werven van leden van Raden van Toezicht.

De aanpak kenmerkt zich door verbinding, begeleiding en ontzorging. Samen met de RvT komen we tot een goed en sterk profiel voor het te werven lid. De RvT blijft gedurende de wervingsperiode goed op de hoogte en bepaalt vooraf de mate van betrokkenheid. De selectieprocedure wordt zorgvuldig voorbereid, zodat de gesprekken en te maken keuze soepel verlopen.

ONZE AANPAK

Werving- en selectie van betekenisvolle leiders door MATT-Talent betekent:

  • Werken met een krachtig, aansprekend profiel om de juiste kandidaten te trekken
  • Brede betrokkenheid bij de procedure
  • Een zorgvuldige en heldere procedure
  • Professionele begeleiding van het hele proces
  • Het vinden en verbinden van de juiste kandidaat!